Astu liikmeks

Kui Sind kõnetab (peamiselt lahus olevate) vanemate laste üleskasvatamise ning seonduv temaatika, siis kutsume liituma MTÜ-ga. MTÜ on võimalus teha koostööd. Liikmeks olemine ei tähenda, et peaksid olema ise seotud probleemiga.

Liikmemaks ja liitumistasu puuduvad. Liikmeinfo on konfidentsiaalne. Oodatud on muidugi annetused. Liikmetele otseseid kohustusi ei seata.

Täiendavate küsimuste korral palun kirjuta info@lapselevanemad.ee.

Avalduse tegemiseks on kaks varianti:

Liikmeks astumise avaldus:   Ees- ja perenimi:

E-post:

Mobiil:

Aadress:
(linna/valla täpsusega piisav)
Kirjuta pisut endast. Mis motiveeris MTÜ-ga liituma? Kuidas MTÜ-ni jõudsid? Millega soovid kaasa aidata? Mis valdkonna inimene oled? Kas/millist abi vajad MTÜ-lt?

NB!: Isiku tuvastamiseks ja soovi kinnitamiseks palun tehke lisaks annetus MTÜ-le (saaja: Lapsele Vanemad MTÜ; a/a: EE167700771002465422; summa: vastavalt oma võimalustele)

Andmeid kasutatakse ainult liikmeks vastuvõtmiseks ning liikmelisuse haldamiseks. Kolmandale osapoolele edasi ei anta.

Miks astuda liikmeks

  • Lapsele Vanemad MTÜ on aktiivselt tegutsev MTÜ alates 2017. aastast.
  • MTÜ tegevus on suunatud positiivsele ja konstruktiivssele tegevusele.
  • Saad läbi parema organiseerumise ise anda panust parema Eesti nimel. Koostöö on väga oluline.
  • Olla paremini informeeritud ja küsida nõu.
  • Ei ole mingeid otseseid kohustusi (nii ajalisi, rahalisi jms). Saad panustada nii palju, kui palju on aega ning võimalusi.
  • Võimalus kaasa rääkida MTÜ tegevustes ning saada kogemusi.
  • Saad osa siseinfost ja ligipääsu MTÜ ressurssidele jms.
  • Kui mina ei tee, kes siis peaks tegema?