Laste üleskasvatamise lepe (lahku läinud) vanematele. Kuidas koostada?

Seoses 2020. aasta eriolukorraga ja arutelude kärpimisega jääb ära MTÜ korraldatud arutelu. Vaata varasemate aastate arutelusid.

Lahkuminek - mis saab lastest?

Arvamusfestivali arutelu

Arutame, kuidas võiks olla korraldatud laste üleskasvatamine pärast vanemate lahkuminekut. Millal ja kuidas riik peaks sekkuma? Mismoodi riik saaks aidata vanemaid ja nende lapsi?

Toimumine: 9. august 2019, Paide

Osalejad:

Arutelu juht: Priit Ruut (Tori abivallavanem)

Helisalvestis, head kuulamist:

Üritus Facebook sündmusena

Ürituse toimumiskoht: õigusruumi ala

Vaata ja kuula ka eelmise aasta arutelu Mis peaks saama lahku läinud vanemate lastest?

Osale arutelul

Ootame sisendit andma ka teisi inimesi ning oma arvamuse avaldamise hõlbustamiseks mõned küsimused, millede vastuseid võib arutelujuht kasutada arutelu käigus.

1. Mis on vastaja arvates (alates olulisemast) kolm kõige olulisemat lapse huvi, kui vanemad on lahku läinud?
2. Mis probleeme olete näinud/kogenud lahku läinud vanematel seoses laste üleskasvatamisega?
3. Mida saab kohalik omavalitsus ja riik teha laste ja vanemate olukorra parandamiseks?
4. Mida saab ära teha igaüks meist, et olukorda parandada?
5. Mis võiks lahku läinud vanematega seotud probleemistikule märgatavalt kaasa aidata?
6. Asjakohased kommentaarid
Minu (varju)nimi, kontakt (vabatahtlik)