Elatise kalkulaator

NB!: Tegemist on eelnõu vana versiooniga. Vaata ametlik kalkulaator

Tegemist on elatiskalkulaatoriga, mis realiseerib 2021. aprillis esitatud seaduseelnõu elatiskalkulaatorit.
NB!: Tegemist on eelnõuga, mis pole jõustunud (eeldatav jõustumisaeg 1. jaanuar 2022. a.

Kuva parameetrid
Elatise baassumma:
Protsent brutokuupalgast/sissetulekust:%
THI:%
Arvesta vanusgruppidega:
 
Mastaabisääst:%
Hoolepäevade künnis:päeva

Sisendandmed

Märgi palun iga lapse kohta, kellele elatist makstakse, sünniaeg ja mitu päeva kuus on ta keskmiselt aastas elatist maksva vanema hoole all (täisarvuna)
SünniaegPäevi kuus
Keskmine brutokuupalk/sissetulek:
Lapsi kokku leibkonnas:last
Kohustatud vanem saab perehüvitised?:  
Näita arvutusi detailsemalt:  

Tulemused:

Elatisesumma:
Arvutuskäik:

Välja on toodud elatisesumma arvutamine etapi kaupa. Sulgudes on esitatud elatisesumma hetkeväärtus antud etapis.
Summasid hoitakse mälus täpse väärtusena ja need ümardatase alles väljastamisel/ekraanile kuvamisel.