Astu liikmeks

Kui Sind kõnetab (peamiselt lahus elavate) vanemate laste üleskasvatamine ning sellega seonduv temaatika, siis kutsume Sind MTÜ-ga liituma. MTÜ on võimalus teha koostööd. Liikmeks olemine ei tähenda, et sul peaks olema isiklik kogemus nende probleemidega.

Liikmemaks ja liitumistasu puuduvad. Liikmeinfo on konfidentsiaalne. Oodatud on annetused. Liikmetele otseseid kohustusi ei seata.

Täiendavate küsimuste korral palun kirjuta info@lapselevanemad.ee.

Avalduse tegemiseks on kaks varianti:

Liikmeks astumise avaldus:   Ees- ja perenimi:

E-post:

Mobiil:

Aadress:
(linna/valla täpsusega piisav)
Kirjuta pisut endast. Mis motiveeris MTÜ-ga liituma? Kuidas MTÜ-ni jõudsid? Millega soovid kaasa aidata? Mis valdkonna inimene oled? Kas/millist abi vajad MTÜ-lt?

NB!: Isiku tuvastamiseks ja soovi kinnitamiseks on veebivormi kaudu liitumisavaldusele lisaks vaja teha annetus MTÜ-le (annetus pole nõutav digiallkirjastatud avalduse puhul) (saaja: Lapsele Vanemad MTÜ; a/a: EE167700771002465422; summa: vastavalt oma võimalustele)

Andmeid kasutatakse ainult liikmeks vastuvõtmiseks ning liikmelisuse haldamiseks. Kolmandale osapoolele edasi ei anta.

Miks astuda Lapsele Vanemad MTÜ liikmeks

  • Lapsele Vanemad MTÜ on aktiivselt tegutsev MTÜ (loodud 2017. a.).
  • MTÜ tegevus lähtub positiivsusest ja konstruktiivsusest.
  • Sul on võimalus anda organiseeritult ja koostöiselt oma panus parema Eesti ühiskonna heaks. Koostöö on tulemuste saavutamiseks väga oluline.
  • Saad olla paremini informeeritud ja küsida nõu.
  • Liikmetele ei ole mingeid otseseid kohustusi (ei ajalisi ega rahalisi jms). Iga liige saab panustada nii palju, kui palju on aega ning võimalusi.
  • Võimalus kaasa rääkida MTÜ tegevustes ning saada kogemusi.
  • Ligipääsu MTÜ ressurssidele ja IT-keskkondadele jms.
  • Kui mina ei tee, kes siis peaks tegema?