Vanemast võõrandamise vastane päev

Vaata 2021. a. 25. aprilli üritus.

2020. a. 25. aprillil toimuma pidanud vanemast võõrandamise üritus jäi ära kehtestatud eriolukorra tõttu. Loodame korraldada uuesti 2021. aasta aprillis.

2019. aasta üritusest:

25. aprill on rahvusvaheline vanemast võõrandumise vastane päev. Päevaga tahetakse tähelepanu juhtida, et vanem ise hoiaks ja arendaks sidet lapsega ning et üks vanem ei kaugendaks teist vanemat lapsest. Päevaga tõstetakse esile vanemliku liidu olulisust lapse jaoks. Vanemliku liidu toimimine on hapram ning vajab rohkem tähelepanu, kui vanemate eluteed on viinud neid lahku.

Lapsele Vanemad MTÜ korraldas selle päeva puhul 25. aprillil 2019 konverentsi Riigikogu konverentsisaalis, mis oli suunatud eelkõige teemaga seotud ametnikele ja huvigruppidele. Teada olevalt pöörati esmakordselt Eestis suurema üritusega sel rahvusvahelisel päeval tähelepanu vanemast võõrandamise probleemile.

Päevale on pühendatud rahvusvaheline koduleht: http://www.paawarenessday.com/

Konverentsi kava:

  1. Avasõnad - Heidy Purga (Riigikogu liige). Ettekanne videona.
  2. ”Shared physical custody - a new family form. What we know and what we don’t” - Jani Turunen (PhD, sotsiaalteadlane, Stockholmi Ülikool). Ettekanne videona
  3. “Vanemast võõrandamine pere kontekstis” - Küllike Lillestik (pereterapeut, Eesti Pereteraapia Ühingu juhatuse liige, Dialoog Laste Nimel liige). Ettekanne videona
  4.  “Vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamise ning lapse ja lahus elava vanema suhtlemise korra määramise küsimused kohtumenetluses” - Anne Värvimann (vandeadvokaat). Ettekanne videona
  5. “Elatisest ja lapsega suhtlemise lahenditest kohtutäituri pilgu läbi” - Elin Vilippus (Tallinna kohtutäitur). Ettekanne videona
  6. "Vanemluskava" - Erkki Laaneoks (Lapsele Vanemad MTÜ). Ettekanne videona
  7. "Ülevaade ministeeriumi poolt arendatava perelepitusteenuse väljatöötamise seisust ja tegevuskavast "- Liisa-Lotta Raag (sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik) ja Vaike Murumets (justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja). Vaike Murumets'a ettekanne videona
  8. Ümarlaud, kus soovijad said sõna võtta. Arutelu videona

Meediakajastusi konverentsist: