Arutleme, mis peaks saama lahku läinud vanemate alaealistest lastest. Teie arvamus on sisuka arutelu jaoks oluline.

1. Mis on laste huvid, kui nende vanemad on lahku läinud?
2. Mis probleeme olete näinud/kogenud lahku läinud vanematel seoses laste üleskasvatamisega?
3. Mida saab KOV ja riik teha laste ja vanemate olukorra parandamiseks?
4. Mida saab ära teha igaüks meist, et olukorda parandada?
5. Mis võiks lahku läinud vanematega seotud probleemistikule märgatavalt kaasa aidata?
Korraldada rohkem teemakohaseid koolitusi
Parendada lastekaitse tööd
Muuta seadusi, sest
Muuta kohtute tööd, eelkõige
Muud
6. Asjakohased kommentaarid