Sündmused

Allpool ei ole välja toodud siseelu puudutavaid asju, vaid ainult avalikel üritustel osalemist, juhatuse koosolekute toimumised jms.

29. oktoober

Juhatuse koosolek (sisemised teemad, uued liikmed). Kodulehele lisatud võimalus sotsiaalmeedia kaudu mugavalt jagada oma seinal postitust või saata kontaktile teadet.

9. oktoober 2017

Kohtumised koostöö asjus. Juhatuse koosolek (sisemised teemad, uued liikmed).

19. september

Mitmed kokkusaamised Tallinnas erinevate institutsioonidega. Osade Tllinna liikmetega kokkusaamine.

15. august 2017

Juhatuse koosolek. Arutati jooksvaid küsimusi ja kinnitati uute liikmete liitumisavaldusi.

1. august 2017

Juhatuse koosolek. Arutati jooksvaid küsimusi ja kinnitati uute liikmete liitumisavaldusi.

4. juuni 2017

Paides toimus suur perepäev Laps Vajab Perekonda. Esindatud oli esmakordselt avalikul üritusel MTÜ Lapsele Vanemad. Üritusel tutvustati MTÜ tõstatatud probleemistikku, jagati õhupalle ja visiitkaarte. Ürituse tarbeks õmbles MTÜ omale sobiliku laudlina.

Mulje üritusest oli positiivne ja saadi kogemusi järgmistel üritustel osalemiseks. Praeguseks ürituse ettevalmistusaeg oli lühike, aga siiski saime ühtsete jõupingutustega valmis perepäevaks.

Ürituse täpsem info