Sündmused

Allpool ei ole välja toodud siseelu puudutavaid asju, vaid ainult avalikel üritustel osalemist, juhatuse koosolekute toimumised jms.

26. september 2018

Osaleti Riigikogus toimunud konverentsil "Elatise maksmise kohustus ja suhtlusõigus" ja osaleti aktiivselt arutelus.

10.-11. august 2018

Lapsele Vanemad MTÜ korraldas Arvamusfestivalil arutelu teemaga "Mis peaks saama lahku läinud vanemate lastest?"

6. august 2018

Lapsele Vanemad MTÜ osaleb perehüvitiste seaduseelnõu muutmise ümarlaual.

31. juuli 2018

Esitasime omapoolsed ettepanekud perehüvituste seaduseelnõule.

27. juuni 2018

Lapsele Vanemad MTÜ osales justiitsministri kokku kutsutud ümarlaual elatise süsteemi muutmise asjus. TV3  ja Eesti Uudised uudislugu

18.-19. mai 2018

Osaleti Eesti Lepitajate Ühingu Tallinnas toimunud  juubelikonverentsil.

11. aprill 2018

Toimus Tallinna piirkonna koosolek.  Käsitleti uut süsteemi.

26. veebruar 2018

Toimus üldkoosolek. Võeti vastu majandusaastaaruanne ja arutati mitmeid MTÜ teemasid.

29. oktoober 2017

Juhatuse koosolek (sisemised teemad, uued liikmed). Kodulehele lisatud võimalus sotsiaalmeedia kaudu mugavalt jagada oma seinal postitust või saata kontaktile teadet.

9. oktoober 2017

Kohtumised koostöö asjus. Juhatuse koosolek (sisemised teemad, uued liikmed).

19. september

Mitmed kokkusaamised Tallinnas erinevate institutsioonidega. Osade Tllinna liikmetega kokkusaamine.

15. august 2017

Juhatuse koosolek. Arutati jooksvaid küsimusi ja kinnitati uute liikmete liitumisavaldusi.

1. august 2017

Juhatuse koosolek. Arutati jooksvaid küsimusi ja kinnitati uute liikmete liitumisavaldusi.

4. juuni 2017

Paides toimus suur perepäev Laps Vajab Perekonda. Esindatud oli esmakordselt avalikul üritusel MTÜ Lapsele Vanemad. Üritusel tutvustati MTÜ tõstatatud probleemistikku, jagati õhupalle ja visiitkaarte. Ürituse tarbeks õmbles MTÜ omale sobiliku laudlina.

Mulje üritusest oli positiivne ja saadi kogemusi järgmistel üritustel osalemiseks. Praeguseks ürituse ettevalmistusaeg oli lühike, aga siiski saime ühtsete jõupingutustega valmis perepäevaks.

Ürituse täpsem info