Elatise kalkulaator

Tegemist on elatiskalkulaatoriga, mis realiseerib 2021. aprillis esitatud seaduseelnõu elatiskalkulaatorit.
NB!: Tegemist on eelnõuga, mis pole jõustunud (eeldatav jõustumisaeg 1. jaanuar 2022. a.

Kuva parameetrid
Elatise baassumma:
Protsent brutokuupalgast/sissetulekust:%
THI:%
 
Mastaabisääst:%
Hoolepäevade künnis:päeva

Sisendandmed

Keskmine brutokuupalk/sissetulek:
Ülalpeetavate laste arv:last
     Neist kuni 3 a. vahedega:last
     Lapsi kokku leibkonnas:last
Hoolepäevi kohustatud vanemaga:päeva
Kas kohustatud vanem saab perehüvitised?:  
Näita ka arvutusi iga lapse kohta eraldi:  

Tulemused:

Elatisesumma:
Arvutuskäik:

Välja on toodud elatisesumma arvutamine etapi kaupa. Sulgudes on esitatud elatisesumma hetkeväärtus antud etapis.
Summasid hoitakse mälus täpse väärtusena ja need ümardatase alles väljastamisel/ekraanile kuvamisel.