Arutelu kokkuvõte

Arvamusfestivali võib lugeda kordaläinuks pidada. Kuulatav on esmane helisalvestus arutelust "Mis peaks saama lahku läinud vanemate lastest".

Pisut töödeldud helisalvestus (alguse, lõpu ja mikrofonide viimise vaikus eemaldatud; väga vaikne heli võimendatud jms. Tekst sama)
Head kuulamist:Täname kõiki, kes olid kohal ja oma arvamust avaldasid.

Arutelu kirjeldus: Mismoodi peaks olema korraldatud lahku läinud vanemate puhul lastega seotud küsimused? Kuidas peaks riik oma sekkumispoliitikat muutma? Aruteluga üritatakse leida lahendusideid, mida ja kuidas oleks tarvis süsteemis muuta, et lapsed oleks esikohal ka siis, kui vanemad on lahku läinud. Kuidas peaksid vanemad jõudma selleni, et esikohal on lapse huvid, mitte isiklik ego või kättemaksusoov? Mida teha vanematega, kes ei oska laste hooldusküsimusi omavahel iseseisvalt klaarida? Mida peaks mõistma lapse huvidena?

Osalejad:
Katrin Saali Saul (pereterapeut, ""Eluterve kärgpere käsiraamat" ja Peresaade autor),
Rait Kuuse (Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler),
Kristel-Liis Kaunismaa (Politsei- ja Piirivalveamet),
Erkki Laaneoks (Lapsele Vanemad MTÜ).
Arutelu juht: Pille-Riin Raudsepp

Loe samuti: Ekslapsed – kas kaasaja paratamatus?

Küsimusi arutlemiseks

Arvamusfestival on küll läbi, aga ootame siiski heade kodulehe külastajate poolseid arvamusi. Ülal toodud lingis on võimalik kuulata arutelu ennast.

Üritus FB sündmusena

1. Mis on vastaja arvates (alates olulisemast) kolm kõige olulisemat lapse huvi, kui vanemad on lahku läinud?
2. Mis probleeme olete näinud/kogenud lahku läinud vanematel seoses laste üleskasvatamisega?
3. Mida saavad KOV ja riik teha laste ja vanemate olukorra parandamiseks?
4. Mida saab ära teha igaüks meist, et olukorda parandada?
5. Mis võiks lahku läinud vanematega seotud probleemistikule märgatavalt kaasa aidata?
6. Asjakohased kommentaarid
Minu (varju)nimi, kontakt (vabatahtlik)