Erakondade arvamused

Lapsele Vanemad MTÜ esitas erakondadele küsimused lahus elavate vanemate laste üleskasvatamisega seotud teemade kohta.

Erakondade vastused avaldatakse siin 20. novembril 2018, vastuse laekumise järjekorras (kõik õigeks ajaks laekunud vastused avaldatakse ühe korraga).

Erakondadele esitatud küsimused

Palun Teie erakonna poolt seisukohta järgnevatele küsimustele:

  1. Millised on kolm peamist lahus vanemate laste üleskasvatamisega seotud probleemi, mis vajavad lahendamist? Mis on riigi roll nende probleemidega tegelemisel?
  2. Millised on Teie erakonna konkreetsed plaanid lahus elavate vanemate laste üleskasvatamise paremaks korraldamiseks (arvestades eelkõige erimeelsustega vanemaid)? Mida tähendab lapse huvidega parimal moel arvestamine? 
  3. Mida tuleks võtta ette elatisvõlgnike suure hulgaga? Mida teha teisiti, et võlglaste hulk ei oleks nii suur? 
  4. Mida teha, et üks vanem ei saaks last teisest vanemast võõrandada? Mida teha vanemast võõrandunud laste probleemiga?
  5. Millised on Teie erakonna muud põhimõtted ja seisukohad lahus vanemate laste üleskasvatamise korralduse kohta?
Küsimused saadeti kõikidele erakondade puhul üldisele e-postiaadressile (lisaks üks erakonna asutava kogu MTÜ). Nimekiri:
Soovid küsida või märkust teha? Nimi:

E-mail:

Küsimus/märkus: