Probleemid

Eesti Vabariigi seadused aitavad kaasa lahus elava vanema ja ta laste vahelise suhte nõrgenemisele ja nende õiguste diskrimineerimisele lastega koos elava vanema initsiatiivil.

Järgnevalt on välja toodud praeguse süsteemi probleeme. Kindlasti ei ole see loetelu lõplik ja palju probleemid on ka väga nüansirikkad:

RIIK

SUHTED

ÕIGUSLIK

ELATIS

ELATISE SISSENÕUDMINE