Raha, raha, raha

Vaadates laiemalt, siis on näha laste eest hoolitsemise osas (st ülalpidamist, tema eest seismist jms) peamiselt juttu käivat ümber raha. Lahus elavalt vanemalt nõutakse raha, isegi kui lapsed ning lahus vanem sooviksid vahetut hoolt. Kui ei suuda, ei taha või pole nõus maksma, siis on vaja lahus vanemat pitsitama hakata. Väga paljudel neist juhtumitel on vanemad tülis, mistõttu oldakse küll lapse heast käekäigust siiralt huvitatud, aga ei soovita ülalpidamist teostada läbi tülis oleva inimese. Lõppkokkuvõttes kaugeneb lahus vanem lapsest ja laps jääb ilma oma ühe vanema hoolest ja armastusest.

Järgnevalt artikleid, mis ilmestab tänast olukorda hooliva lahus vanema ja ta laste jaoks, mis on ebamõistlik ja destruktiivne. Täna keskendutakse kuiva raha kätte saamisele lahus vanemalt, unustades lapse esmase vajaduse – ema ja isa vahetu hoole ja armastuse.

JUHTKIRI | Kui oled elatisvõlgnik, hakkad elama lindpriina (01.12.2017)

Eilsest Eesti Päevalehest sai lugeda elatisabi väljanõudmise raskest juhtumist. Edukas või ennast sellisena näitav koolitaja võlgneb oma 11-aastasele pojale 12 000 eurot elatist, aga OÜ-tab ennast võla kustutamisest edukalt kõrvale. Ligi 9000 elatisvõlgniku pitsitamiseks saab möödunud aastast kasutada mitut uut survevahendit. Järgmisel aastal on kavas kehtestada veel mõned... Kas kaob see probleem ükskord minevikku?
Märksõnad: elatis, survemeede, kohtutäitur, represseerimine, pass

Jaanus Karilaid: veel enne jõule teeme põgenevate isade elu keerulisemaks

Krooniliste elatisvõlglaste probleem on ühiskonnas jätkuvalt aktuaalne hoolimata sellest, et probleemi lahendamisega seadusandlikul tasandil on küll vist kõik riigikogu koosseisud kokku puutunud. Praegu tegeleme õigusliku baasi loomisega, mis peab tulevikus võimaldama võlgniku varjatud vara ja sissetulekutekuid kindlaks teha, et sellele sissenõuet pöörata.
Märksõnad: elatis, survemeede, juhiluba, relvaluba, kohtutäitur, elatisabi, represseerimine

Kommentaar

Miks nähakse kõike ainult rahas?
Kas lapse jaoks raha kaalub üles vahetut hoolt ja armastust?
Kas oluline on, et inimesed julgeksid lapsi saada?

Suurpere ema ja isa vahel lahvatanud tüli viis seadusemuudatuseni (30.11.2017)

Viie lapsega pere vanemate äge vaidlus tõi välja vea riiklikus süsteemis ning pensionikindlustuse seaduse kaks paragrahvi tunnistati kehtetuks. “Minu endine mees oli alguses nii sõjakas, mitte ühegi lapse eest ta õigusi mulle ei andnud, ütles, et kaeba kohtusse kui tahad!” rääkis Maalehele viie lapse ema, kes on oma laste isast lahutatud juba 2000. aastal. Kahe vanema tüli põhjuseks sai riiklik pensionikindlustuse seadus, mis näeb ette, et iga kuni kaheksa aastat kasvatatud lapse eest saab üks lapsevanematest oma pensionistaažile juurde kaks aastat või pensionilisana kaks aastahinnet.
Märksõnad: põhiseadus, raha, riigikohus, pension

Mis oleks õiglane elatis lapsele? (22.11.2015)

Hiljuti avaldas Postimees artikli [*1], mis kajastas uuringut, mille tulemusel jõuti järeldusele, et kolmelapseliste perede jõukus Eesti ületab kahelapseliste oma. Uuringu järgi kulub keskmisel ühe lapsega perel ühe lapse kohta 200 eurot kuus, kahelapselisel 150 eurot ja kolmelapselisel 167 eurot.
Märksõnad: elatis, ebaõiglusus, miinimumpalk, iive, naine

Diplomeeritud lastetu naine on ressursi raiskamine (30.06.2017)

Meedia on täis arvamust, et osa naisi justkui trotsist meie kehva majandusliku olukorra vastu ei taha lapsi Eestisse sünnitada. Niisugust Eesti naiste võitlusvalmidust küll uskuda ei tasu, pigem peituvad põhjused muus. Looduse antud emakssaamise soovi korral ei huvita naist riigi majanduslik ega poliitiline olukord. Emaks on saadud nii rahu- kui sõjaajal, see pole materialistlik kaalutlemine, vaid naise egoistlik soov.
Märksõnad: iive, naine

Kohtutäitur: elatisfond on poliitiline turboseadus (21.03.2016)

Elatisfondi loomine turboseadusega on rapsimine, mille juures ei kaasata piisavalt huvigruppe ega mõelda sellele, kuidas hakkaks raha elatisfondi tagasi tulema, rääkis kohtutäitur Arvi Pink tänasel üksikvanema päeva üritusel.
Märksõnad: elatisabi

Rongavanemate elatisvõlg arvatust kordades suurem (12.12.2016)

Kui seni arvati, et Eesti elatisvõlglaste koguvõlg oma laste ees on alla 15 miljoni euro, siis nüüd selgus, et see on 52 miljonit eurot. Mullu samal ajal hindas justiitsministeeriumi hallatav Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) Eesti 8040 elatisvõlglase koguvõla summaks oma lastele 14,5 miljonit eurot. Praeguse 8895 võlglase võlasummad on kokku aga hoopis 52 miljonit eurot. Seda on rohkem kui Pärnu linna aastaeelarve, varem arvatust on seda ligi neli korda rohkem.
Märksõnad: elatis, justiitsministeerium, kohtutäitur, raha

Erki Freiberg | Isade kaitseks: kas paljud isad ikka on kurjategijad? (07.02.2014)

Mina, kolme lapse armastav isa, oma naisele truu ja abistav mees ning ühiskonna märkamatu liige, ütlen välja enda seisukoha viimasel ajal avalikkuses kirgi kütnud elatisraha teemal. Palju on kuulda häälekama poole ehk siis üksikemade ja nende esindajate seisukohtadest. Seda osapoolt ja nende avaldusi toetavad ka poliitikud ja riik. Enda avaldusega toetan mina aga teist poolt – isasid, sest mina saan seda teha.
Märksõnad: elatis, üksikvanem, isa, lastetus

Inimõiguste kohus uurib, miks Eestis laste elatisi kuidagi kätte ei saada (19.12.2013)

Lapse elatisraha täitemenetlust ootavad kohtu­täiturite juures rohkem kui 12 000 lahendust. Praegu suudavad kohtutäiturid aastas lahendada kõigest 500 menetlust. Oma õigusi kaitsev kodanik soovib, et riik pingutaks elatisraha välja nõudes rohkem.
Märksõnad: elatis, Euroopa inimõiguste kohus

Elatisevõlglased saadetakse vangi (26.01.2016)

Muutunud seadusesõnastus ähvardab vangi saata senisest rohkem elatisrahavõlglasi. Rohkem kui kümnendi kehtinud seadusega on seni aastas vangi saadetud keskmiselt 30 elatisrahavõlglast. Seadus, mis võimaldab laste elatisraha võlglastele määrata kriminaalkaristuse ja saata nad sellega reaalselt vangi, karmistus tänavu 1. jaanuarist veelgi. Märtsis rakenduvad ka tõhusamad meetodid võlglastelt raha kätte saamiseks.
Märksõnad: elatis, kohtutäitur, vangla, Soome, soome

Kommentaar

Ühelt poolt soovitakse, et maa tuleb täita lastega, teiselt poolt saadame inimesi vanglasse.
Kus on loogika?
Kas inimesed saavad elativõlglased suure kasu saamise eesmärgil? (nt. varastamine, röövimine, ...)

Katrin Orav: elatise tasumise süsteem tuleb muuta mõistlikumaks (23.10.2017)

Elatise miinimummäär peab võtma arvesse rohkemat kui ainult peaaegu suvalist riiklikku standardit – iga üksikut juhtumit tuleb vaadata eraldi ja seada elatiseks õiglane määr, mis kaitseb lapsi, aga ei lõhu perekonnasuhteid, kirjutab advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Katrin Orav.
Märksõnad: elatis, ebaõiglusus, miinimumpalk

Õnneli Matt: elatisrahast ja lastetoetustest ilma radikaalfeministliku agendata (25.09.2017)

Kui varasemalt oli lastetoetus 19 eurot, mis oli märkimisväärselt väike ja oleks võinud ka olemata olla, siis tänaseks on see tõusnud 50 euroni kuus ühe alaealise lapse kohta. Kolme lapse puhul on riik tõstnud nüüdseks toetuse 500 euroni. See summa on üsna motiveeriv, et pered, kus hetkel kasvavad üks või kaks last, mõtleksid ka kolmanda lapse peale. Seda juba sel põhjusel, et paljude inimeste palk ei ulatugi 500 euroni kuus, lihtsam oleks ehk jäädagi sellisel juhul kolme lapsega koju.
Märksõnad: elatis, ebaõiglusus, peretoetus

Juhiloast ilma jäänud elatisvõlglane sai riigikohtus esialgse võidu (09.10.2017)

Riik asus elatisrahavõlgnikke karistama juhiloast ilma jätmisega. Üks isa, olles oma lastele tuhandeid eurosid võlgu aga vaidlustas sellise karistuse ning riigikohus tühistas alamastme kohtute otsused. Kohtulahing jätkub taas ringkonnakohtus. Kohtutäitur Andrei Krek esitas 17. septembril 2016 Viru Maakohtule avalduse, milles palus elatisvõlgniku E. P mootorsõiduki juhtimisõigus peatada ning keelata talle juhtimisõigust anda, selgub riigikohtu lahendist.
Märksõnad: elatis, juhiluba, kohtutäitur, riigikohus, töövõimetus

Lõputu vaidlus lapse pärast on ummistanud kohtud (06.10.2017)

Kahe lapsevanema omavaheline tüli on võtnud sellise mõõtme, et kohtud ägavad ema kaebuste laviini all: ema vaidlustab trahve iga korra eest, mil isa ühise lapsega ei kohtunud. Viimati nägi isa oma last rohkem kui aasta tagasi, ehkki kohtumääruse järgi peaksid nad kohtuma paar korda nädalas. Seaduse silmis on emast seega saanud võlgnik, isast sissenõudja ning lapsest otse öeldes võlgnevus. Võlgu nõuavad sisse kohtutäiturid, kes peavad oma töösse sageli kaasama politsei ja kasutama füüsilist jõudu. Aga last oma vanemaga vägisi kokku ei vii, sest sel juhul tuleks jõudu kasutada ka lapse peal, mis on seadusega keelatud.
Märksõnad: kohus, suhtlemiskord, suhtluse takistamine, kohtutäitur, tülis, Gordioni sõlm, ümarlaud

Urmas Reinsalu: Elatisvõlglaste elu tuleb kibedamaks teha! (13.12.2016)

Justiitsministeerium plaanib karmistada meetmeid elatisvõlglaste vastu. Raadiosaade, intervjuu justiitsminister Urmas Reinsalu'ga.
Märksõnad: survemeede, Urmas Reinsalu, heliklipp

Lapsega suhtlemine suhtluskorra täitemenetluses. Võlgnik on paha ja sissenõudja hea. Või oli see vastupidi?! (07.04.2017)

Vanemate kooselu lõppemisega kaasnev segadus lastega peres puudutab lisaks täiskasvanud inimestele ka lapsi. Ühiselt tuleb leida lahendus nii lapse elukohale kui ka kohtumistele lapsest lahus elama jääva vanemaga. Lapse huvides on see, kui vanemad suudavad saavutada tema edaspidise kasvatamise, sealhulgas suhtlemise, korraldamiseks rahumeelsed kokkulepped.
Märksõnad: survemeede, suhtlemiskord, suhtluse takistamine, kohtutäitur, raha

Madis Aben: Miks Eesti mees ei sünnita (06.08.2014)

Miks Eesti naine ei sünnita, on läbinäritud küsimus. Vastus on ebarahuldav pereelu ja üldise turvatunde vähesus. Sooline palgalõhe on meil ka naiste kahjuks ja iga kümnes naine leiab, et pole võtta nende lapse isa väärilist meest. Lisaks selgub presidendi emadepäeva kõnest, et takistuseks on Eesti mees, kes ei vastuta.
Märksõnad: elatis, raha, ettepanek

Rongavanemale koidavad kibedad päevad (04.02.2016)

Märtsist muutuvad Eesti seadused elatisvõlgnike osas üheks Euroopa karmimaks. Riik loodab edulugu, kohtutäiturid on aga skeptilised. Paadunud võlglased ähvardavad surve kasvades sootuks välismaale pageda ja elatispagulaseks hakata.
Märksõnad: elatis, justiitsministeerium, survemeede, kohtutäitur, vangla

Kommentaar

Vaatamata karistuste karmistumisele on kasvanud elatisvõlglaste hulk ja summad, samas on iive langemas, kuigi ta võiks olla tublisti plussis. Kas ei tundu, et midagi on viltu?
Mida lapsele on eelkõige vaja?
Kas rongavanemateks on tahtlikult hakatud?
Kuidas on kasulik teha lapsed ja ära kõndida või välja visatud saada?

Elatise maksmisest hoidumine viis eksmehe vangi (17.01.2014)

Palusime kohtusse pöördunud üksikvanematel kirjutada, kuidas on neil läinud elatise väljanõudmine. Üleskutse peale kirjutas oma kogemusest ema, kelle endine elukaaslane ei soostunud elatist maksma ka siis, kui naine pöördus politsei poole.
Märksõnad: elatis, survemeede, kohtutäitur, vangla

Kommentaar

Kuidas on laste huvides, et nende isa on vanglas? Kas sellel isal ja tema lähedastel on motivatsiooni täita maad lastega?

Riik teeb elatisvõlgnike elu kibedaks (12.12.2016)

Justiitsministeeriumis on valminud ports uusi sanktsioone elatisvõlglastelt lastele mõeldud raha kätte saamiseks, ministri sõnul on need juba õige pea valmis seaduseelnõuks saama. Urmas Reinsalu lubab kohtutäituritele täiendavaid tööriistu elatisvõlglastelt raha kätte saamiseks.
Märksõnad: elatis, justiitsministeerium, Urmas Reinsalu

Riik tõmbab elatisraha maksmisest hoiduvad vanemad liistule, lastega suhtluskorra rikkujad jätab rahule (03.12.2014)

See vanem, kes elatist ei maksa, võib jääda juhiloata, see, kes lapsega kohtuda ei lase, ei pea kartma Mida teha olukorras, kus elatisraha on korralikult makstud, aga lastega kohtuda ikka ei saa? Riik lahendust veel ei tea.
Märksõnad: elatis, justiitsministeerium, suhtlus, Andres Anvelt, arestimaja

Kommentaar

Sisuliselt jäetakse lapse vajadus mõlema vanema hoolele ning armastusele tahaplaanile ja seatakse esikohale ühe vanema soovi saada teiselt vanemalt raha, mida saab ta vabalt kasutada milleks iganes.
Siinjuures oleme kokku puutunud paljude juhtumitega, kus selgelt kohtutäitureid on kasutatud kättemaksu või mõjutusvahendina, et teist vanemat lapsest kaugendada.

Tööandjad: elatisvõlgnike seadus on liiga karm (26.06.2017)

Justiitsministeerium saatis kaubanduskojale kooskõlastamiseks täitemenetluse seadustiku muudatused, mille eesmärk on survestada elatisvõlgnikke. Koda pole aga mõne muudatusega sugugi nõus.
Märksõnad: elatis, survemeede, tööandja

Seadus lubab täituril paari liigutuse eest küsida tuhandeid eurosid (24.07.2017)

Vaid mõned liigutused teinud kohtutäitur, kelle töö tulemusena ei laekunud sentigi, esitas võlgnikule tuhandetesse eurodesse küündiva arve, mispeale kuulutas maakohus seesuguse kohtutäituri tasu põhiseadusevastaseks.
Märksõnad: ebaõiglusus, kohtutäitur

Erkki Laaneoks: kas lapsel on õigust vanemate hoolele? (16.04.2016)

Üks lapsevanem, kellele kohus määrab lapsed, hakkab omavolitsema Tulemuseks on lahus oleva vanema ja laste sideme tugev nõrgenemine Paljud isad maksavad elatist vastumeelselt Meestega rääkides on sageli tunda fooni, et laste saamine on ohtlik ja riskantne Olen tegelenud palju ühiskondlikult kasulike tegevustega, et muuta meie ühiskonda harmoonilisemaks. Viimastel aastatel olen tegelenud lastega lahutatud perede teemaga . Teemasse süvenenuna on ilmnenud, et hoiakud ja seadused soodustavad lahus oleva vanema ja tema laste vaheliste suhete lõhkumist ning diskrimineerimist.
Märksõnad: elatis, lapse huvid

Eelnõu seab pahatahtlikele elatisvõlgnikele uued piirangud (01.06.2017)

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis annab rohkem võimalusi elatisevõlgade sissenõudmiseks võlgnikelt, kes pahatahtlikult eiravad oma kohustusi laste ees.
Märksõnad: elatis, survemeede, juhiluba, jahitunnistus, kalastuskaart, kohtutäitur

Elatisvõlglaste pikenenud nimekiri läks peitu (01.03.2016)

Pärast Äripäeva lugu elatisvõlglaste probleemist lisandus võlglaste avalikku häbiposti 130 nime ning 760 000 euro jagu nõudeid lastele maksmata jäetud elatisraha eest.
Märksõnad: elatis, justiitsministeerium, häbipostinimekiri, pank

Kaia Iva: elatisvõlglaste pettustele võiks olla vähem kaasaaitajaid

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva avaldas intervjuus Äripäevale, et elatisvõlglased ei peaks riigi palgale pääsema ning abi oleks sellest, kui tööandja suhtuks elatisvõlga samamoodi nagu riik ega aitaks võlglase petuskeemidele kaasa.
Märksõnad: elatis, kohtutäitur

Me peame rääkima alimentidest (08.01.2017)

Sellelt aastalt ootan, et sümbolväärtusega peenhäälestuse asemel hakkaks riik oma lastele elatisraha maksmise vältijaid ka päriselt pitsitama ja looks looderdamises korra majja, kirjutab ajakirjanik Mari Mets.
Märksõnad: elatis, justiitsministeerium, survemeede, juhiluba, relvaluba, kalastuskaart, töötukassa, ettevõtlusega alustamine

Rongavanemate häbipost täieneb visalt (07.05.2010)

Alimente maksmast keelduvate vanemate hirmutamiseks justiitsministeeriumi kodulehel jaanuaris loodud häbipostis on praeguseks veidi enam kui 200 mehe ja naise nimed. Kohtutäiturite hinnangul on seda aga veel liiga vähe, et oma eesmärki täita.
Märksõnad: elatis, häbipostinimekiri

JUHTKIRI: Alimentidest ei tohi pääseda (15.03.2010)

Väike palk tulevikus enam alimentide maksmisest ei päästa. Praegu kehtib veel kord, et kui lapsevanem teenib alla poole alampalgast ehk alla 2175 krooni, siis ei pea ta oma lapse jaoks elatusraha maksma. Edaspidi peavad alimente sõltumata sissetulekust teatud ulatuses maksma kõik. Selline eelnõu valmib justiitsministeeriumis, kirjutab tänane Eesti Päevaleht.
Märksõnad: elatis, üksikvanem, elatisabi, raha, alampalk

TOP: 600 suuremat elatisevõlglast (08.01.2016)

Äripäev avaldab nimekirja üle 600 mehe-naisega, kes võlgnevad oma lastele kokku enam kui viis miljonit eurot.
Märksõnad: elatis, elatisabi

Kaia Iva: Elatisvõlglane on võlgu oma lapsele

Tundub ehk veider meelde tuletada, et vanemaks olemisest tuleneb kohustus oma last ülal pidada. Ometigi on Eestis enam kui 8000 elatisvõlglast, kes just sellist meeldetuletust vajavad.
Märksõnad: elatis, üksikvanem, elatisabi

Väike palk ei päästa peagi alimentide maksmisest (15.03.2010)

Seaduseelnõu lubaks alimendid välja nõuda ka väga väikese palgaga inimestelt.
Märksõnad: elatis, MTÜ Isade Eest, kohtutäitur, pank, täitemenetluse seadus

Sest mees on alati süüdi (15.01.2016)

Äripäev ja tema eeskujul kogu Eesti meediamaastik reastas 9000 alimendivõlglast, kellest 600 on võlglaste tabelis, ja nimetas neid kõhklemata rongavanemateks. Avalikke andmebaase kasutanud reastajad ei mõelnud aga, mis on nõuete taga, kirjutab ajakirjanik Marta Jaakson.
Märksõnad: elatis, justiitsministeerium, häbipostinimekiri, kättemaks

Kommentaar

Ka meile on hämmingut tekitav artiklis viidatud justiitsministeeriumi väide:

"Justiitsministeerium on öelnud, et alimendivõlglaste tabelis olemine võib isikule kasulik olla. „... potentsiaalne tulevane tööandja võib valida töötajaks just nimekirja kantud võlgniku ning seeläbi aidata kaasa lapsele elatise maksmisele," seisab vastuseks õiguskantsleri arupärimisele."

Ema ootab oma lapse isalt juba 13 aastat elatisraha (29.06.2016)

Üksinda lapse suureks kasvatanud naine lootis, et riik asub lapsele 10 000 eurot elatist võlgu olevat isa pitsitama. Aga seda ei juhtu.
Märksõnad: elatis, juhiluba, kohus, kohtutäitur, toimetulekutoetus

Jõgeva prokurör võitles lapsele välja 8500 eurot (10.10.2013)

Aastaid elatisraha tasumisest viilinud mees võttis võla kustutamiseks pangalaenu.
Märksõnad: elatis, prokuratuur, kriminaalasi

Siiri Erala: tarbetu okas lapse hinges (05.02.2010)

Justiitsministeeriumi loodud veebilehest, kuhu saab riputada laste elatisraha maksmata jätnud vanemate nimed, on saanud isade häbipost. Enamik võlglaste nimekirja sattunutest on mehed ja nad on saanud üsna terava hukkamõistu osaliseks.
Märksõnad: elatis, Andmekaitse inspektsioon, võlglaste nimekiri

Juhtkiri: maksa elatusraha ära, või muidu… (05.02.2016)

Tuhanded mehed ja naised, kes oma lastele elatusraha ei maksa, on üsna ühtviisi jutuks olnud pikki aastaid. Isegi need, kellel tegelikult suur sissetulek, ent miskipärast kange tahtmine just oma laste elatusraha maksmisest trikitades ja pettes viilida, pääsesid kergelt.
Märksõnad: elatis, heitumine, põhiseadus

Justiitsministeerium plaanib elatisvõlglastele lajatada veel uute survemeetmetega (01.03.2016)

Justiitsministeeriumi teatel on lisaks täna jõustunud elatisvõlglaste survemeetmetele väljatöötamisel veel mitmed lisameetmed.
Märksõnad: elatis, justiitsministeerium, survemeede, juhiluba, jahitunnistus, relvaluba, kalastuskaart