Lapsega suhtlus

Lapse jaoks on väga oluline oma vanemate olemasolu ja nendega hooliv suhtlemine, millel on mõju lapse arengule.

Järgnevalt artikleid, käsitlevad lapse ja tema vanemate suhtlemisega soenduvat, eelkõige lahku läinud peredes.

Kristi Malmberg: laste saamiseks tuleb kaasata mees (31.01.2018)

Vanemahüvitis soodustab meeste ja naiste palgalõhe püsimist, ütlevad Postimehes nii võrdsete võimaluste volinik kui ka tööandjate esindaja (vt PM 31.01 https://majandus24.postimees.ee/4392211/vanemahuvitis-soodustab-palgalohet ).
Märksõnad: tööandja, vanemahüvitus, iive, vanemapuhkus, palgalõhe

Tanel Veenre: mis on isa armastuse mõõt? (11.11.2017)

Pühapäeval on isadepäev. Tütre ja poja isa, ehtekunstnik Tanel Veenre kutsub üles isadusest ja isarollist rohkem avalikult rääkima.
Märksõnad: isa

Vanema ja lapse suhtlusõigus ja selle reguleerimine (07.03.2018)

Vanema õigus suhelda oma lapsega ja lapse õigus suhelda oma vanemaga, on üks kesksemaid õigusi vanema ja lapse suhtes. Omavaheline suhtlemine ja koos olemine on vajalikud selleks, et lapse ja vanema vahel tekiksid ning säiliksid isiklikud ja emotsionaalsed suhted. Ilma suhtlemiseta vanema ja lapse suhe faktiliselt kaob. Lapsel ei teki ega säili lähedussuhet ja isiklikke suhteid vanemaga, kellega ta ei saa koos aega veeta ja ühiseid tegevusi ette võtta.
Märksõnad: suhtlus

Vanemahüvitis on edaspidi paindlikum. Loe siit, milliseid muudatusi on oodata (05.03.2018)

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi teise etapi muudatused, millega lapsevanemad saavad võimaluse vanemahüvitist senisest oluliselt paindlikumalt kasutada ja mõlema vanema vahel jagada. Erinevate vanemapuhkuste tasustamise põhimõtted ühtlustatakse ja edaspidi maksab kõiki vanemapuhkustega seotud hüvitisi sotsiaalkindlustusamet.
Märksõnad: vanemahüvitus, vanemapuhkus

Sellised vanemate käitumismustrid mõjuvad lapsele hävitavalt (10.12.2017)

Üks olulisemaid faktoreid, mis mõjutab seda, kas laps kasvab terveks ja edukaks täiskasvanuks, on tema vanemate omavaheline suhe. Vanematevaheline destruktiivne konflikt mõjub lapse psüühilisele heaolule kahjulikult.
Märksõnad: käitumine, tülis vanemad, depressioon

Isade vanemapuhkusel olemine mõjub hästi nii lapsele kui vanemale (12.12.2017)

Isade jäämist lapsehoolduspuhkusele kasutab üha suurem hulk Eesti mehi. Lääneriikides, kus seda võimalust on aastakümnete jooksul võimaldatud, on püütud eesmärgiks seada sugudevahelise võrdsuse saavutamist, kuid teadusuuringutest selgub, et nn isapuhkusel on palju teisigi häid tulemusi.
Märksõnad: laps, isa, sooline võrdõiguslikkus, peresuhe, tervis, vanemapuhkus

Sellised vanemate käitumismustrid mõjuvad lapsele hävitavalt (10.12.2017)

Üks olulisemaid faktoreid, mis mõjutab seda, kas laps kasvab terveks ja edukaks täiskasvanuks, on tema vanemate omavaheline suhe.
Märksõnad: laps, lahutus, uuring, võitlus, käitumisprobleemid

Viktor Turkin: justiitsministri seisukoht avab tee lastega manipuleerimisele (19.03.2017)

Justiitsministri Urmas Reinsalu seisukoht, et lapsel puudub vanemaga suhtluskohustus koos kõige sellest tulenevaga, asetab vanemaliku vastutuse ning sellega kaasnevad kohustused kapitaalselt uude valgusesse, avab tee kõikvõimalikele manipulatsioonidele lapsega. Viimase aja kohtupraktikas võib täheldada just sellelaadsete ilmingute järsku suurenemist, kirjutab vandeadvokaat Viktor Turkin.
Märksõnad: elatis, suhtluskord

Kas oled oma lapse jaoks vaid näiliselt olemas? (10.10.2017)

Noored igatsevad oma vanemaid! 15-17aastased tunnevad oma ema ja isaga aja veetmisest tõsiselt puudust ning jätaksid nutitelefoni või arvutiekraani hea meelega sinnapaika, kui saaks ema-isaga koos süüa, telekat vaadata, šopata või lauamänge mängida, vahendab Helsingin Sanomat Elisa läbi viidud uuringut.
Märksõnad: laps

Isade osalemine lapse kasvatamisel on kasulik kogu perele (09.09.2016)

Isade paremad võimalused vanemapuhkuste kasutamisel toetavad naiste osalust tööturul ja tasakaalustavad hoolduskoormuse jaotust vanemate vahel, ent isade suuremal osalusel laste kasvatamisel on ka mitmeid teisi positiivseid mõjusid naistele, meestele ja eelkõige lastele, kirjutab sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Hanna Vseviov.
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus

Heljo Pikhof: vanemahüvitise isaga jagamine annab rohkem valikuvõimalusi (16.02.2017)

Püüame muuta vanemahüvitisi paindlikumaks ja soodustada isade suuremat panustamist laste kasvatamisse, aga see ei muuda hüvitiste maksmise üldpõhimõtet, kirjutab riigikogu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Heljo Pikhof.
Märksõnad: isa

Praxise analüütik: vanemapuhkuse reformimine aitab isadel tööd rabava üliinimese kuvandist välja murda (10.02.2017)

Vanemapuhkuste süsteemi paindlikumaks muutmine annab vanematele võimaluse panustada nii lapse kasvatamisesse kui tööellu ja toetab isade osalemist laste eest hoolitsemisel, aidates neil nii loodetavasti välja murda tööd rabava üliinimese kuvandist, kirjutab Praxise töö- ja sotsiaalelu analüütik Helen Biin.
Märksõnad: isapuhkus, isa

Eesti on üksikvanemate suure osakaalu poolest OECD riikide esiviisikus (27.04.2011)

Ligi 22 protsenti Eesti lastest kasvab üksikvanema hoole all, meist eespool on üksikvanemate osakaalu poolest OECD riikidest vaid USA (26 protsenti), Uus-Meremaa, Iirimaa (mõlemad 24 protsenti) ning Kanada (22 protsenti).
Märksõnad: üksikvanem, Rootsi, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Slovakkia, Poola

Viktor Turkin: Üleöö lapse hooldusõigusest ilma (21.05.2012)

Mees, kel rippus Facebookis foto, kus ta mängis oma paariaastase lapsega, sai ootamatult andmekaitse inspektsioonilt ettekirjutuse: te peate selle foto kõrvaldama! Mees elas lapse emast lahus. Andmekaitseinspektorid põhjendasid ettekirjutust sellega, et last tohib esindada, sh tema pilti avalikkusele demonstreerida vaid hooldusõiguslik vanem. Kõnealuse lapse ainuhooldusõigus kuulus aga uue perekonnaseaduse rakendussätte kohaselt emale.
Märksõnad: suhtluskord, suhtluse takistamine, isa, feminism

Lapsed hakkavad õigussüsteemis suuremat tuge saama (07.06.2016)

Täna toimub Tallinnas kaheksa riigi lapsesõbraliku õigusemõistmise koostööprojekti MAPChiPP kohtumine, mille tulemusel luuakse lapsega õigussüsteemis kokkupuutuvatele spetsialistide teadlikkust ja oskuseid suurendava koolituskava esimene versioon. «Kõige haavatavamad on lapse huvid õigussüsteemiga kokkupuutel. Lapsed võivad õigussüsteemiga kokku puutuda nii ohvri, kannatanu kui ka süüdistatava rollis ning mitmed uuringud on tõestanud, et lapsed ei saa kriminaal- või tsiviilmenetluses osaledes piisavalt tuge,» selgitab koolituste vajadust Lastekaitse Liidu projektijuht Kiira Gornischeff.
Märksõnad: laps, Lastekaitse Liit, trauma

Lahutatud vanemate laps: külaline omaenda kodus (14.11.2017)

Sul on oma endise elukaaslase või eksabikaasaga laps ja te mõlemad soovite tema kasvatamisega tegeleda. Seetõttu peab laps pidevalt pakkima oma koti, et paar päeva või nädalajagu ema või isa juures olla. Loe ja saad teada, mida selline kohvriga edasi-tagasi käimine endaga kaasa toob.
Märksõnad: laps, kodu

Ministeerium: lapsega suhtlemise võimaldamiseks riigil sunnimeetmeid pole (25.11.2014)

Sotsiaalministeerium tõdeb sarnaselt kohtu otsusega, et lapsega suhtlemise korra peavad lapsevanemad kokku leppima omavahel ning selleks tuleb neid lepitada, efektiivseid sanktsioneerivad meetmeid riigil pole.
Märksõnad: kohus, suhtluskord, riigivastutuse seadus

Suhtlusõigus

Lapse loomulik kasvukeskkond on perekond ja kõige õnnelikumad öeldakse olevat need lapsed, kellel on võimalik kasvada peres, kus elavad koos lastega neid armastavad isa ja ema. Kui aga elu ema ja isa lahku viib ja laps jääb igapäevaselt elama ühe vanema juurde, on lapsele raskeim see, kui tema kontakt teise vanemaga nõrgeneb või hoopis kaob. Lapsel ei ole võimu valida, kas vanemad, keda mõlemat ta väga armastab, jäävad kokku või lähevad lahku, see otsus tehakse tavaliselt tema arvamusest sõltumatult. Targad on need vanemad, kes mõistavad, et teisest vanemast kaugenemine on lapsele valus ja toetavad igati lapse lähedussuhte säilimist teise vanemaga.
Märksõnad: suhtlemiskord, suhtluse takistamine

Lapsel teise vanemaga suhtlemise takistamine on lapse õiguste rikkumine (17.12.2013)

Kui pere laguneb, tuleb kõikides lapsega seotud küsimustes seada lapse huvid esikohale. Lapse õiguste rikkumisel ei tohiks karta ka kohtu poole pöörduda, kirjutab Lastekaitse Liidu ajakiri Märka Last.
Märksõnad: laps, suhtlus, kohus, Lastekaitse Liit, Märka Last