Aktuaalne

Jagatud vanemluse konverents toimus 8. novembril 2019. a. Tallinnas, Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis.

Info, kava ja tagasiside: https://lapselevanemad.ee/jagatudvanemlus

MTÜ-st Lapsele Vanemad

MTÜ põhifookuse probleem

Kui lapsevanemad on lõpetanud kooselu, siis laste jaoks oleks kõige parem, kui nad säilitaksid head suhted ja teeksid laste kasvatamise ning ülalpidamise osas koostööd. Paraku suur hulk vanemaid ei mõista eeltoodu olulisust ning ühtpidi üks vanem ei soosi või koguni takistab lapse suhet teise vanemaga, teistpidi teist vanemat tänane süsteem ei soodusta osalema lapse elus. Probleemina näeme rahale keskendunud süsteemi, mis soosib täna lahus vanemate korral pigem ühe vanema lapsest kaugenemist, mis aga ei ole üldiselt lapse huvides.

Eesmärk

MTÜ eesmärgiks on seista selle eest, et kaitsta laste õigust ja vajadust mõlemale vanemale ja soodustada vanemate vahetut hoolt oma laste eest  olukorras, kus vanemad on lahku läinud.

Tegevuste põhimõtted

Tegevused

A – lapsevanem, kelle juures on lapsed põhiaja.
B – lapsevanem, kelle juures ei ole lapsed põhiaja