Aktuaalne

Pressiteade 17.03.2020: Sünnitamine ja eriolukord

Sünnitus on üks olulisemaid sündmusi pereelus. Naine on sel ajal erakordselt haavatav ja vajab väga nii füüsilist kui vaimset toetust oma mehelt ja lapse isalt. Sünnitamiseks valmistutakse pikalt (nt perekooli loengud, hüpnosünnituse koolitus, foorumid jne) ja sünnitus peaks toimuma võimalikult rahulikus keskkonnas.

Üldjuhul elavad ema ja isa koos, st on üksteisega väga lähedases kontaktis. Seetõttu on eeldus, et isa sünnituselt kõrvale jätmine vähendab koroonaviiruse ohtu, marginaalne. Samas tekitaks isa mittelubamine sünnitusele emale, isale ja ka lapsele ilmselgelt märgatavat kahju. Lapse ilmavalguse näha aitamine soodustab isa tugevamat sidet lapse ja ka emaga.

Seetõttu toetab Lapsele Vanemad MTÜ isade osalemist sünnitusel ka praeguse eriolukorra ajal, mõistes samuti täiendavate kohuslike piirangute vajalikkust viirusohu minimeerimiseks (keeld lahkuda sünnitusosakonnast jne).

Lapsele Vanemad MTÜ eesmärk on seista selle eest, et oleks kaitstud laste õigus ja vajadus mõlema vanema järele ja soodustatakse vanemate vahetut hoolt oma laste eest.

Pressiteade 16.03.2020: Vanemast võõrandumise vastane päev 2020

25. aprillil peetava vanemast võõrandumise vastase päeva puhul planeeritud üritus lükkub seoses eriolukorra tõttu edasi. Vaata 2019 aasta vanemast võõrandumise vastast päeva üritust

MTÜ-st Lapsele Vanemad

MTÜ põhifookuse probleem

Kui lapsevanemad on lõpetanud kooselu, siis laste jaoks oleks kõige parem, kui nad säilitaksid head suhted ja teeksid laste kasvatamise ning ülalpidamise osas koostööd. Paraku suur hulk vanemaid ei mõista eeltoodu olulisust ning ühtpidi üks vanem ei soosi või koguni takistab lapse suhet teise vanemaga, teistpidi teist vanemat tänane süsteem ei soodusta osalema lapse elus. Probleemina näeme rahale keskendunud süsteemi, mis soosib täna lahus vanemate korral pigem ühe vanema lapsest kaugenemist, mis aga ei ole üldiselt lapse huvides.

Eesmärk

MTÜ eesmärgiks on seista selle eest, et kaitsta laste õigust ja vajadust mõlemale vanemale ja soodustada vanemate vahetut hoolt oma laste eest  olukorras, kus vanemad on lahku läinud.

Tegevuste põhimõtted

Tegevused

A – lapsevanem, kelle juures on lapsed põhiaja.
B – lapsevanem, kelle juures ei ole lapsed põhiaja