Aktuaalne

Võrdse vanemluse konverents

19. novembril 2021 toimub võrdse vanemluse konverents Tallinnas. Info ja registreerumine: https://www.vordnevanemlus.org/

VVVP (vanemast võõrandumise vastane päev)

25. aprill on rahvusvaheline vanemast võõrandumise vastane päev. Lapsele Vanemad MTÜ korraldab sel puhul veebipõhise ürituse. Täpsem info: https://lapselevanemad.ee/vvvp2021

Artikkel COVID ja hoole-suhtluskorra rikkumistest

21. aprillil 2021 ilmus MTÜ poolse kaastööna artikkel ERIOLUKORD SUHTLUSKORRAS: „Nägin oma lapsi viimati möödunud aasta märtsis. Nad on minust võõrdunud...“.

Artikkel elatise suuruse kohta

22. septembril 2020 ilmus vastusartikkel elatise suuruse asjus (algne pealkiri oli midagi muud).

Arvamusfestivali arutelu 2020 augustil

Seoses Arvamusfestivali programmi tugeva kärpimisega seoses koroonapandeemia tõttu jääb ära Lapsele Vanemad MTÜ korraldatud arutelu.

Pressiteade 17.03.2020: Sünnitamine ja eriolukord

Sünnitus on üks olulisemaid sündmusi pereelus. Naine on sel ajal erakordselt haavatav ja vajab väga nii füüsilist kui vaimset toetust oma mehelt ja lapse isalt. Sünnitamiseks valmistutakse pikalt (nt perekooli loengud, hüpnosünnituse koolitus, foorumid jne) ja sünnitus peaks toimuma võimalikult rahulikus keskkonnas.

Üldjuhul elavad ema ja isa koos, st on üksteisega väga lähedases kontaktis. Seetõttu on eeldus, et isa sünnituselt kõrvale jätmine vähendab koroonaviiruse ohtu, marginaalne. Samas tekitaks isa mittelubamine sünnitusele emale, isale ja ka lapsele ilmselgelt märgatavat kahju. Lapse ilmavalguse näha aitamine soodustab isa tugevamat sidet lapse ja ka emaga.

Seetõttu toetab Lapsele Vanemad MTÜ isade osalemist sünnitusel ka praeguse eriolukorra ajal, mõistes samuti täiendavate kohuslike piirangute vajalikkust viirusohu minimeerimiseks (keeld lahkuda sünnitusosakonnast jne).

Lapsele Vanemad MTÜ eesmärk on seista selle eest, et oleks kaitstud laste õigus ja vajadus mõlema vanema järele ja soodustatakse vanemate vahetut hoolt oma laste eest.

Pressiteade 16.03.2020: Vanemast võõrandumise vastane päev 2020

25. aprillil peetava vanemast võõrandumise vastase päeva puhul planeeritud üritus lükkub seoses eriolukorra tõttu edasi. Vaata 2019 aasta vanemast võõrandumise vastast päeva üritust

MTÜ-st Lapsele Vanemad

MTÜ põhifookuse probleem

Kui lapsevanemad on lõpetanud kooselu, siis laste jaoks oleks kõige parem, kui nad säilitaksid head suhted ja teeksid laste kasvatamise ning ülalpidamise osas koostööd. Paraku suur hulk vanemaid ei mõista eeltoodu olulisust ning ühtpidi üks vanem ei soosi või koguni takistab lapse suhet teise vanemaga, teistpidi teist vanemat tänane süsteem ei soodusta osalema lapse elus. Probleemina näeme rahale keskendunud süsteemi, mis soosib täna lahus vanemate korral pigem ühe vanema lapsest kaugenemist, mis aga ei ole üldiselt lapse huvides.

Eesmärk

MTÜ eesmärgiks on seista selle eest, et kaitsta laste õigust ja vajadust mõlemale vanemale ja soodustada vanemate vahetut hoolt oma laste eest olukorras, kus vanemad on lahku läinud.

Tegevuste põhimõtted

 • Lapsele on olulised mõlemad vanemad.
 • „Vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused” (Perekonnaseadus § 116.1)
 • Mõlemad vanemad peavad saama osaleda lapse elus sisuliselt, mitte ainult rahaallikana.
 • Sooneutraalsus.
 • Lõhe vähendamine ühiskonnas.
 • Konstruktiivsusele suunatus.

Tegevused

A – lapsevanem, kelle juures on lapsed põhiaja.
B – lapsevanem, kelle juures ei ole lapsed põhiaja

 • Soosida ja teadvustada sh seadusandlikul tasemel, et
  • Lapsel on õigus mõlema vanema vahetule hoolele, armastusele ja ülalpidamisele vaatamata sellele, kumma vanemaga ta suurema osa ajast koos elab.
  • Lahus elaval vanemal on õigus osaleda oma lapse/laste vahetul ülalpidamisel (kui ta pole ohtlik lastele, nt alkoholism, vägivaldsus jms) ka siis, kui dominantne lapsega koos elav vanem on selle vastu sisuliste põhjusteta
  • Vanemaid tuleb laste osas võrdsemalt kohelda ka rahalises plaanis (lastetoetused, tulumaksutagastus).
  • Kui lahus elav vanem hoolib lapsest ja pole vastunäidustusi, siis peab ta saama ülal pidada last vahetult – kokkuleppel lapsega põhiosa koos elava vanemaga või pannakse paika vajadusel välise osapoole (lastekaitse või kohtu poolt eelistatult suunatuna pereterapeudi juures) ülalpidamise rollide jaotamisega.
  • Lastega seotud olulistes küsimustes üldjuhul nõue mõlema vanema allkirjale.
 • Algatada ja toetada tegevusi, mis aitaksid kaasa lahus elava vanema ja ta laste vahel tihedama sideme säilimisele ja tugevnemisele.
 • Populariseerida perelepitust (perenõustmine ja suuremate konfliktide korral pereteraapia) kui probleemide ja lahkhelide lahendamise viisi; teavitada sellest inimesi ja tegutseda selle nimel, et teenus oleks hästi kättesaadav abivajajatele
 • Aidata kaasa riiklikult toetatud koolituste toimumisele (materjalide ettevalmistamine, jne), mille eesmärk on toetada lapse täisväärtuslikku elu ja sideme hoidmist/tihendamist mõlema vanemaga.