MTÜ-st Lapsele Vanemad

MTÜ põhifookuse probleem

Kui lapsevanemad on lõpetanud kooselu, siis laste jaoks oleks kõige parem, kui nad säilitaksid head suhted ja teeksid laste kasvatamise ning ülalpidamise osas koostööd. Paraku suur hulk lapsest lahus elavaid vanemaid soovib ja saaks lapse elus vahetult osaleda, kuid lapsega elav vanem üritab teda kaugendada lapsest ja last temast, tihti ollakse rohkem huvitatud elatisraha saamisest.

Eesmärk

MTÜ eesmärgiks on seista selle eest, et kaitsta laste õigust ja vajadust mõlemale vanemale ja soodustada vanemate vahetut hoolt oma laste eest  olukorras, kus vanemad on lahku läinud.

Tegevuste põhimõtted

Tegevused

A – lapsevanem, kelle juures on lapsed põhiaja.
B – lapsevanem, kelle juures ei ole lapsed põhiaja